Cenik storitev

Cena naših storitev temelji na individualnem dogovoru, katerega temelj je število računovodskih listin. Računovodske storitve, vedno opredelimo s pogodbo, kjer podrobneje določimo vsebino dela in odgovornosti obeh strank.

CENIK STORITEV - PAVŠAL

95 EUR Knjiženje do štirideset (20) dokumentov,

130 EUR Knjiženje do štirideset (40) dokumentov,

218 EUR Knjiženje do osemdeset (80) dokumentov,

316 EUR Knjiženje do stopetdeset dokumentov (150),

Za vas opravljamo tudi samo določene vrste računovodskih storitev nap. obračun plač, obračun amotizacije, ....

Vsi zneski so pavšalni in se plačujejo mesečno za tekoči mesec po fakturiranju.Vse storitve zajemajo tudi enkratno izdelavo bilance (52 eur mesečno-vključen v pavšal) in vseh pripadajočih obrazcev, ki jih zahteva zakon. Storitve izdelave poslovnih izkazov se obračunaj samo pod pogojem, da nismo vodili računovodskih storitev skozi celotno obdobje, oziroma, da stranka naroči izdelavao bilance večrat letno, cena izdelave bilance je določena po računovodski tarifi zmanjšana za 50 %.
Cena naročniške ure 17,50 eurov. Cena 1 obračuna plač, avtorskhih honorarjev, najemnin... 16,50 eur, vsak naslednji obračun v mesecu 11,50 eurov. Zadnja spemememba cenika 1.1.2011, zaradi uskladitve z inflacijo

POGOJI

Podpis pogodbe, v kateri se pogodbeni stranki zavežeta spoštovati pogodbena določila.
Računovodske storitve začnemo opravljati po podpisu pogodbe o sodelovanju. Pri prenosu računovodskih storitev na naš servis potrebujemo sledeče: