Računovodske storitve

Lastniki podjetji, obrtniki ali pa dobrodelna društva, se pri poslovanju soočate s težavami vodenja poslovnih knjig? Se težko znajdete med številnimi obrazci, ki jih je potrebno pošiljati raznim ustanovam, oziroma vam to preprosto vzame preveč vašega dragocenega časa?

Nudimo vam celovito organizacijo računovodstva, odslej bomo mi skrbeli za točnost in pravočasne oddaje vseh potrebnih obračunov in izkazov za davčne, statistične in ostale namene. Računovodske listine za tekoče leto se knjižijo in hranijo na našem sedežu, zato vam ob morebitnem inšpekcijskem pregledu nudimo celotno podporo saj z vašim pooblasitlom pregled lahko opravimo brez vaše fizične prisotnosti.

Računovodske listine pridemo iskat na vaš naslov in vam prav tako k vam dostavljamo dokumente v podpis. Vedno bolj aktualno je tudi poslovanje preko interneta zato vas lahko uvedemo v e-bančništvo,prav tako pa težimo k komunikaciji preko interneta, tako vam na vaš poziv preko e-maila pošljemo vaše odprte postavk, bruto bilanco oz. dokument, ki ga v tistem trenutku potrebujete.

Vodenje na sedežu vašega podjetja in na vaši programski opremi ni v naši prioriteti, vendar pa se na vašo željo lahko tudi o tem dogovorimo.

Naše računovodske storitve obsegajo naslednje:

Kaj so načela v našem podjetju?

Cena naših storitev temelji na individualnem dogovoru, katerega temelj je število računovodskih listin. Računovodske storitve, vedno opredelimo s pogodbo, kjer podrobneje določimo vsebino dela in odgovornosti obeh strank.